Avtalen mellom Lovdata og Domstolsadministrasjonen

Vi har nå mottatt avtalen mellom domstolsadministrasjonen og den private stiftelsen Lovdata. Denne avtalen gjør at Lovdata som er en privat stiftelse får samtlige rettsavgjørelser fra Norske domstoler samtidig som privatpersoner blir nektet innsyn i feks. alle rettsavgjørelser hos Oslo tingrett i 2010. Det er et demokratisk problem at en privat stiftelse har enerett på rettsavgjørelser. Det er også et demokratisk problem at denne stiftelsen får lov til å ta betalt for at andre skal få se rettsavgjørelsene de har fått overlevert. Lovdata tar ca. 12 000 kr. i året for at en privatperson skal få tilgang til samtlige dommer i tingrett/lagmannsrett og høyesterett. Veldig få privatpersoner har råd til det. Det gjør at privatpersoner hindres fra å gjøre seg kjent med sine rettigheter gjennom å se på rettspraksisen i saker som ligner deres. Vi anmoder om at Domstolsadministrasjonen snarest sørger for at allmenheten får gratis tilgang til samtlige dommer i Norske domstoler.

Kopi av underskrevet avtale 27022008 mellom Lovdata og DA om kriterier f… (L)(199679)

Gratis Rettskilder starter opp

Hei!

Vi har lenge irritert oss over at en rekke rettskilder ligger bak en betalingsmur hos lovdata.no. Særlig en rekke rettsavgjørelser ligger bak denne betalingsmuren. Dette har vi sett oss lei av. Prisen for å komme igjennom betalingsmuren er også ganske høy for privatpersoner. Det er et demokratisk problem at en rekke rettskilder i all hovedsak kun er tilgjengelige for eliten av innbyggerne og ulike virksomheter som har råd til å betale flere tusen i året for å få rettskildene. Det er et demokratisk problem som følge av at vanlige innbyggere ikke får mulighet til å gjøre seg kjent med om det er rettspraksis på saker som likner på saker de har. Dette vil si at feks i en klagesak mot det offentlige så vil det offentlige sitte på mye mer de kan vise til av rettsavgjørelser og rettskilder enn den stakkars innbyggeren som ofte ikke vil ha noe særlig å vise til som støtter innbyggerens sak. Det som er fascinerende er at lovdata tar betalt for at privatpersoner skal kunne lese dommer som er utarbeidet av domstoler som blir finansiert av skattepengene våre. Samtlige dommer i Norge er finansiert av våre skattepenger, samtidig krever lovdata.no å få betalt for at du og jeg skal kunne gå inn og lese rettsavgjørelser som er mer enn ett år gamle. Det vil si at lovdata.no egentlig tjener penger på dokumenter betalt av skattepengene våre. Det er et problem.

Vi kommer til å arbeide med å be om innsyn i ulike rettskilder og publisere dem her fortløpende. Dersom du ønsker å bidra med å samle inn rettskilder (dommer, lover, forskrifter, osv) gjennom innsynskrav til instansen som har utarbeidet dem er det bare å ta kontakt med oss på epost til leder.rettskilder@gmail.com

 

Vil for øvrig anbefale å lese medier 24 sin artikkel om problemstillingen.